top of page

העברת מוצר מפיתוח ליצור


מה מתרחש כאשר חברה המתמחה בביצוע פרוייקטים קטנים מקבלת הזמנה גדולה ומתמשכת עם דרישות FDA לאיכות ותיעוד? גיוסי בזק, רכש ציוד רחב יד, משמרות וסופי שבוע הופכים לשגרת חיים. אפשר להמשיך לשפוך כסף עד שהכל יסתדר מעצמו, ואפשר להתחיל לעבוד "רזה" מהתחלה:

Evaluate Value:

הבנת ערך המוצר ללקוח: מלבד מצויינות טכנולוגית יש ללקוחות (ובמיוחד חברות רפואיות, צבאיות ודומיהן) דרישות לתיעוד, דיווח, ניהול ומסירה מסמכי איכות. הקפדה על על הגדרה וביצוע תהליכים תאפשר עמידה בדרישות הלקוח, שאיפה "טבעית" לייצר ולמסור כמה שיותר מהר עלולה להוריד לטמיון מאמץ של שנים. יש להבין, כי תקלות "קטנות" בתיעוד הן כמו פגמים "קלים" באיכות. לאחר הגדרה ברורה של תהליכי יצור, בדיקה, תיעוד ומשלוח של המוצר לפי דרישות הלקוח העמידה של החברה בציפיות הלקוח השתפרה ותהליכים פנימיים קיבלו אופי ברור ו"רזה" יותר.

Value stream mapping:

מיפוי הוספת ערך למוצר אצל הלקוח נחשב לפעמים כשלב "לרשות בלבד", אך ללא בניה של מפת צבירת הערך של מוצר העובר מפיתוח ליצור המפעל עלול להיתקל בחזרה על פעולות שנעשו במוצר לפיתוח בלבד - כמו הוספת דגמי עדות מיותרים, עבודה במנות קטנות (או גדולות) מידי, מדידות ובדיקות שלא נדרשים על ידי הלקוח או הנדסה, העברות ממחלקה למחלקה או ביצוע פעולות יצור על ידי אנשי פיתוח. מפת הערך של מוצר מאפשרת לעלות על עלויות יצור עודפות, לטפל בהן ולהעלות רווחיות המוצר, דבר קריטי גם עבור מוצרי צריכה עם רווח שולי קטן, אבל גם למוצרי high-end, הדורשים טיפול ותהליכים יקרים. טיפול בבעיות הנ"ל הוריד כמות ועלות של היצור במפעל.

Flow:

בניית זרימה חלקה של החומר בתוך המפעל מותנית, בין היתר, בטיפול ב"חיספוסים קטנים" - או בזבוזים הקלאסיים המוגדרים בתורת היצור הרזה (TIMWOOD) - המתנות, העברות, מלאי חומר גלם וסחורה עודפים, טיפול יתר במוצר ופגמים. גם זרימה של מידע, אחידות בהסמכות עובדים ושגרת עבודה של מנהלים טופלו במסגרת הפרוייקט.

Establish pull:

"משיכת" המוצר על ידי הלקוח היא דבר טבעי - הרי בימינו לא עובדים בלי הזמנה ולא מייצרים בעודף ללא סיבה טובה מאוד. אם כי, מנגנון המשיכה צריך להיות מוטמע כחלק מובנה מתהליכים פנים וחוץ ארגוניים. בניית פורמט קבוע של מסמך המפרט עדיפויות של לקוח אפשרה מיקוד המפעל בפעילות בעלת חשיבות רבה אצל הלקוח, כך שחריגות בלו"ז נפלו תמיד על סוגי מוצר לא דחופים ולא גרמו תקלות בשרשרת האספקה הגלובאלית שלו. בנוסף, בניית הקשר בין כל תחנות היצור בחברה אפשרו משיכה של המנות לפי עדיפויות והקטינו משמעותית כמות מנות "דחופות".

Pursue perfection:

ביצוע פרוייקט מוצלח של העברה מפיתוח ליצור, אבל ללא עבודה מתמדת על שיפור שומנים מצטברים ויעילות היצור פוחתת. לכן מייד עם סיום הסבב הראשון של הטמעת היצור הרזה יש לחזור על הפעילות - בהיקף קטן יותר.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page