top of page

תוכנת ניהול תפ"י בדיוק למפעל שלך!

כלי לעדכון פעולות הייצור ובעיות בקו, בניית תוכניות הייצור, ניהול הוראות ייצור, עצי מוצר ומדידות בקו הייצור.

TAPI dashboard 3D.png

תכנון חזותי

מטרה עיקרית של תוכנת ניהול תפ"י היא סידור עבודות בקו הייצור אשר יבטיח עמידה ביעדי הספקה, יקטין עלויות ייצור ויאפשר למנהלים לזהות ולפתור אילוצים מבעוד מועד. ניהול תפ"י הינו אחד מהאתגרים המורכבים בעולם הייצור. בניית התוכנית דורשת הבנה מלאה של תהליכי ייצור, לוגיסטיקה, איכות וכל גורם אחר המעורב בבייצור, התחשבות בעשרות פרטים קטנים התלויים אחד בשני. כאשר ניגשים לביצוע תוכנית, משימה הופכת לעוד יותר מורכבת - יש להתמודד עם בעיות שעולות תוך כדי הייצור, לגשר על הפערים ולהיות גמיש לשינויים.

הכל רשום!

 • תצוגת עבודות המיעדות למרכזי עבודה בצורה ויזואלית

 • מתן תחזית עמידה ביעדי הספקה ויעדי ביניים

 • יישום אלגוריטמים המקטינים capacity לא מנוצל, זמני setup, ייצור למלאי, תנועות בין מרכזי עבודה שונים ותופעות ביזבוז נוספות

 • הפצת התוכנית לגורמים רלוונטיים במפעל – תפ"י, ייצור, רכש, שיווק

 • זיהוי והדגשה של צווארי בקבוק, חוסרים ותקלות הניתנות לחיזוי 

screen 3d 2.png
zorg-priority-sap copy.png

מתחברים לתוכנות אחרות

נושא חשוב נוסף היא קישוריות למערכות ממוחשבות נוספות. משיכת מידע אוטומאטי ממערכות מאפשר למשתמשי תוכנת תפ"י לראות באופן ברור את כל המידע הנחוץ לקבלת החלטות. 

 

 • תוכנת ERP - פרטי הזמנות לקוח, זמני הספקה, תנועות מלאי

 • תוכנת ניהול ייצור MES - דיווחי ייצור, ובעיות, זמני ייצור מול זמני תקן

 • תוכנת ניהול אחזקה - השבטות עקב תקלת שבר או צפי השבטה לביצוע תחזוקה מונעת

 • תוכנות ניהול איכות - עצירת החומר עקב בעיות איכות

 מתאימים פיתרון למפעל שלך

TAPI 3 bigger.png

פירוט עבודות

ריכוז מידע מלא לגבי פקודת עבודה\הזמנה

תצוגה ניהולית

תמונה כללית, ממעוף הציפור

תצוגת מרכזי עבודה

תכנון עומס על מכונות, עמדות, תחנות עבודה

תוכנת ניהול תפ"י

תוכנת ניהול ייצור - מסך כניסה

הטמעת תוכנת ניהול תפ"י נעשית בהתאם לאופי המפעל, לפי דרישות ספציפיות של בעלי תפקידים.  אודות לנסיון האישי של הצוות בתפקידי הנדסה וניהול מגוון חברות ותעשיות, ניתן במהירות להתאים את תוכנת ניהול תפ"י לצרכי הלקוח.  מהלך ההטמעה הייחודי שלנו מאפשר לשנות ולכוון אתתוכנת ניהול ייצור  לצרכים ספציפיים של המפעל.  במהלך הטמעת תוכנת ניהול ייצור אנו לא רק בוחרים המודולים סטנדרטיים (לדוגמה מודול עדכון מדידות), אלה גם מתאימים אותם לתהליכי עבודה המקובלים במפעל

 • מתן תחזית עמידה ביעדי הספקה ויעדי ביניים

 • יישום אלגוריטמים המקטינים capacity לא מנוצל, זמני setup, ייצור למלאי, תנועות בין מרכזי עבודה שונים ותופעות ביזבוז נוספות

 • הפצת התוכנית לגורמים רלוונטיים במפעל – תפ"י, ייצור, רכש, שיווק

 • זיהוי והדגשה של צווארי בקבוק, חוסרים ותקלות הניתנות לחיזוי

נושא חשוב נוסף היא קישוריות למערכות ממוחשבות נוספות. משיכת מידע אוטומאטי ממערכות מאפשר למשתמשי תוכנת תפ"י לראות באופן ברור את כל המידע הנחוץ לקבלת החלטות. 

 

 • תוכנת ERP - פרטי הזמנות לקוח, זמני הספקה, תנועות מלאי

 • תוכנת ניהול ייצור MES - דיווחי ייצור, ובעיות, זמני ייצור מול זמני תקן

 • תוכנת ניהול אחזקה - השבטות עקב תקלת שבר או צפי השבטה לביצוע תחזוקה מונעת

 • תוכנות ניהול איכות - עצירת החומר עקב בעיות איכות.

 ניהול רזה (Lean manufacturing), צימצום שונות (Six sigma) ותורת האילוצים     (Theory of constraints) הן העקרונות המנחים של תוכנת ניהול תפ"י של ZorgTech.  

 מהלך תהליך ההטמעה של תוכנת ניהול תפ"י מתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח הסופי (מנהל או מהנדס ייצור, תפ"י, תפעול), אנחנו לומדים את תהליכי עבודה של הלקוח ומלמדים את התוכנה לפעול לפיהם.  

  המוצר הסופי - תוכנת ניהול תפ"י מאפשרת למשתמשים להתרכז בפעילות איכותיות של קבלת החלטות, ולהפחית בפעילות שולית - ניהול נתונים.

צור קשר

מייל:

ההודעה נשלחה!

bottom of page