top of page

 תוכנת ניהול תפ"י

כלי לעדכון פעולות הייצור ובעיות בקו, בניית תוכניות הייצור,
ניהול הוראות ייצור, עצי מוצר ומדידות בקו הייצור

תוכנת ניהול ייצור - מסך עדכון פעולות ייצור
תוכנת תפ"י - מסך תצוגת עבודה בקו
תוכנת תפ"י - תוכנית עבודה, תכנון מול ביצוע

תוכנת ניהול תפ"י - תכנון ופיקוח על ייצור

 

  מטרה עיקרית של תוכנת ניהול תפ"י היא סידור עבודות בקו הייצור אשר יבטיח עמידה ביעדי הספקה, יקטין עלויות ייצור ויאפשר למנהלים לזהות ולפתור אילוצים מבעוד מועד. 

 ניהול תפ"י הינו אחד מהאתגרים המורכבים בעולם הייצור.  בניית התוכנית דורשת הבנה מלאה של תהליכי ייצור, לוגיסטיקה, איכות וכל גורם אחר המעורב בבייצור, התחשבות בעשרות פרטים קטנים התלויים אחד בשני.  כאשר ניגשים לביצוע תוכנית, משימה הופכת לעוד יותר מורכבת - יש להתמודד עם בעיות שעולות תוך כדי הייצור, לגשר על הפערים ולהיות גמיש לשינויים. 

  צוות ZorgTech שמח להציג את הפתרון שלו לנושא תוכנת ניהול תפ"י.  מטרה עיקרית של תוכנת ניהול תפ"י היא יצירת תוכנית המתחשבת באילוצי הייצור, תוך זמינות לשינויים ומיפוי בעיות שעלולות להייווצר במהלך הביצוע.  תוכנת ניהול התפ"י מציגה תחזית עבודות בקו על גבי ציר הזמן, תוך התחשבות במאפיינים ואילוצים ידועים.  שימוש בתוכנה מאפשר חישוב אוטומאטי של גורמים רבים המשפעיים על הייצור. תכונות עיקריות:

 • תצוגת עבודות המיעדות למרכזי עבודה בצורה ויזואלית

 • מתן תחזית עמידה ביעדי הספקה ויעדי ביניים

 • יישום אלגוריטמים המקטינים capacity לא מנוצל, זמני setup, ייצור למלאי, תנועות בין מרכזי עבודה שונים ותופעות ביזבוז נוספות

 • הפצת התוכנית לגורמים רלוונטיים במפעל – תפ"י, ייצור, רכש, שיווק

 • זיהוי והדגשה של צווארי בקבוק, חוסרים ותקלות הניתנות לחיזוי 

  נושא חשוב נוסף היא קישוריות למערכות ממוחשבות נוספות. משיכת מידע אוטומאטי ממערכות מאפשר למשתמשי תוכנת תפ"י לראות באופן ברור את כל המידע הנחוץ לקבלת החלטות. 

 

 • תוכנת ERP - פרטי הזמנות לקוח, זמני הספקה, תנועות מלאי

 • תוכנת ניהול ייצור MES - דיווחי ייצור, ובעיות, זמני ייצור מול זמני תקן

 • תוכנת ניהול אחזקה - השבטות עקב תקלת שבר או צפי השבטה לביצוע תחזוקה מונעת

 • תוכנות ניהול איכות - עצירת החומר עקב בעיות איכות

  הטמעת תוכנת ניהול תפ"י נעשית בהתאם לאופי המפעל, לפי דרישות ספציפיות של בעלי תפקידים.  עודות לנסיון המאשי של הצוות בתפקידי הנדסה וניהול מגוון חברות ותעשיות, ניתן במהירות להתאים את תוכנת ניהול תפ"י לצרכי הלקוח.  מהלך ההטמעה הייחודי שלנו מאפשר לשנות ולכוון את תוכנת ניהול ייצור  לצרכים ספציפיים של המפעל.  במהלך הטמעת תוכנת ניהול ייצור אנו לא רק בוחרים המודולים סטנדרטיים (לדוגמה מודול עדכון מדידות), אלה גם מתאימים אותם לתהליכי עבודה המקובלים במפעל.

 ניהול רזה (Lean manufacturing), צימצום שונות (Six sigma) ותורת האילוצים     (Theory of constraints) הן העקרונות המנחים של תוכנת ניהול תפ"י של ZorgTech.  

 מהלך תהליך ההטמעה של תוכנת ניהול תפ"י מתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח הסופי (מנהל או מהנדס ייצור, תפ"י, תפעול), אנחנו לומדים את תהליכי עבודה של הלקוח ומלמדים את התוכנה לפעול לפיהם.  

  המוצר הסופי - תוכנת ניהול תפ"י מאפשרת למשתמשים להתרכז בפעילות איכותיות של קבלת החלטות, ולהפחית בפעילות שולית - ניהול נתונים.

  דוגמאות לפעולות של תוכנת ניהול תפ"י 

  יישום תוכנת תפ"י במפעל תהליכי, העובד 24 שעות בחלק מהמחלקות

 • תוכנת ניהול תפ"י קולטת את הפק"עות הפתוחות מ ERP Priority

 • עבודות מסודרות לפי תאריך הספקה ללקוח

 • נבנית טיוטה של תוכנית הייצור, תוך התחשבות במספר רב של פרמטרים:

יתרונות תוכנת ניהול תפ"י של ZorgTech

 • ממשק ויזואלי ופשוט, חסכון בביצוע פעולות על ידי המשתמש

 • ביצוע שינויים והתאמות בצורה מהירה ומדויקת

 • התאמת המערכת לתהליכי עבודה בחברה

 • התממשקות עם מערכות קיימות

 • מחירים נוחים​

 • תכנון עבודה נעשה תוך חישוב זמני תקן, קיבולת הייצור, צווארי בקבוק ואילוצים נוספים כמו מצב הציוד, מצבת כוח אדם ושעות עבודה זמינות

 • תוכנת תפ"י מכינה טיוטה לתוכנית עבודה

 • תוכנית העבודה תציג יעדים אפשריים ולאחר עריכתם על ידי המנהל תספק להנהלה תחזית ייצור, ולעובדים יעדים מאתגרים אך ברי ביצוע

 • תוכנת תפ"י מציגה באופן שוטף ביצועים בזמן אמת ומעדכנת תחזיות בהתאם.

 • תוכנת תפ"י תאפשר תכנון עומסים על עובדים ומכונות, תחזית צריכת מלאי       (MRP) וניצול צווארי בקבוק

bottom of page