top of page

תוכנת אחזקה

מערכת ניהול copy.jpg
dashboard screen.png
tool screen.png
maintenance mkt.png

תוכנת אחזקה - רקע

 

  אחזקת מכונות ונכסים הינה רכיב מרכזי בפעילות הארגון הקובע את איכות מוצריו.
נהוג לחלק שיטות אחזקה לשלושה סוגים – אחזקת שבר, אחזקה מונעת ואחזקה חזויה
אחזקת שבר היא תיקון תקלות המתגלות במפעל, כאשר ציוד ממשיך לעבוד כל עוד הוא תקין.  השיטה לא דורשת היערכות מיוחדת מבחינת שיטות עבודה, ציוד ניתור והשקעות קפיטליות באחזקה.
עלויות שוטפות של שיטה זאת הן הגבוהות ביותר בשל פגיעה מתמדת של תקלות שבר פתאומיות באיכות מוצרים, לו"ז ייצור, טיפול בתקלות מורכבות והחלפת הציוד.
אחזקה מונעת היא הגדרה מדויקת של טיפול מונע עבור הציוד ומעקב הדוק על ביצוע.  שיטה זאת חוסכת למפעל כ 70% מעלויות אחזקת שבר, אך דורשת הטמעה, התמדה בביצוע והשקעה בביצוע טיפולים.
אחזקה חזויה היא לימוד של התנהגות הציוד לאורך זמן, ניתוח נתונים ויישום מסכנות בניהול אחזקה שוטף.  שיטה זאת תחסוך למפעל גם תקלות שבר וגם חלק מהטיפולים המונעים.
עלות היישום של שיטה זאת היא הגבוהה ביותר, בשל השקעה בשיטות עבודה, ציוד בקרה כוח אדם מיומן.

  תקלה או שיבוש באחת מהמכונות עלול לפגוע ובמקרים מסוימים אפילו להשבית את עבודת הארגון כולו ובעקבות זאת לפגוע בתפוקתו.

הדעה הרווחת היא להשקיע משאבים בטיפולי אחזקה ומניעת תקלות שבר, הרי מחיר אחזקה מונעת מהווה כ 30% ממחיר טיפול בתקלות שבר, לכן יותר ויותר ארגונים מטמיעים את מתודולוגיית TPM - Total Productive Maintenance אשר מעודדת שיתוף פעולה ועירוב של כלל עובדי הארגון במניעת תקלות שבר ויצירת תכנית מובנת עבור תחזוקת הציוד.

תכנית מובנת לתחזוקת הציוד משפרת משמעותית ביצועים, מקטינה כמות וחומרה של התקלות שבר ומורידה עלות אחזקת יצור. למרות שתוכנית כזאת מוגדרת בדרך כלל על ידי יצרני הציוד, קיום אחזקה מונעת ואחזקה חזויה במפעלים אף פעם לא פשוטה - עודף משימות, חוסר סדר ואחידות של המסמכים, תקשורת פנימית ודחיית "חשוב" לטובת "דחוף" יוצרים מציאות לא רצויה, אך אין מה לדאוג, בדיוק בנקודה הזאת תוכנת האחזקה המונעת של ZorgTech Solutions באה לעזרתכם.

עיקרי תוכנת האחזקה

תוכנת האחזקה ידידותית למשתמש בכל הגילאים, אינטואיטיבית, ויזואלית וקלה לשימוש, נדרשות לחיצות עכבר בודדות עבור דיווח תקלה או טיפול של מכונה, קבלת תכנית טיפולים ואחזקה מונעת לתקופה הקרובה ותמונת מצב כללית לגבי מכונות ומכשירים קיימים.

כמו כל תוכנה אחרת של ZorgTech Solutions גם תוכנת האחזקה המונעת תתאים באופן מושלם לארגון שלכם, לפי הדרישות והצרכים הייחודיים.

 

יתרונות תוכנת האחזקה של ZorgTech
 • משפרת את סיכויי המפעל ליישם תכנית אחזקה פרו-אקטיבית, ברורה ומבוססת על נתונים

 • מפת ציוד אינטראקטיבית וויזואלית הכוללת תמונות של מכונות אשר מבליטה את הציוד הדורש טיפול

 • מספקת תזכורות אוטומטיות בדואר אלקטרוני לגבי ביצוע טיפולי אחזקה מונעת

 • יצירת תכנית עבודה בשניות ספורות

 • לכל מכונה נוצרת כרטיסייה המכילה את כל המידע הדרוש: היסטוריה, חלקי חילוף, טיפולים, שרטוטים, דוחות ועוד...

 • תזכורת לביצוע כיולים למכונות הרלוונטיות

 • עדכונים בקליק אחד של סטאטוס המכונה

 • דוחות אנליטיים מבוססי אקסל, ניהול גרסאות מסמכים ואופציות נוספות רבות

תוכנת אחזקה פשטוה וויזואלית, קלה לשימוש

פונקציות עיקריות של תוכנת אחזקה
 

 • הצגת סטאטוס הציוד בארגון - הצגה ברורה ונוחה בזמן אמת של מצב המכונות והמכשירים הקיימים

 • ניהול מוקד תקלות ממוחשב - איסוף והצגת נתונים לגבי תקלות, קריאות שירות וטיפולים תקופתיים

 • ממשק עדכון פרטי מכונה - אפשרויות עדכון נתונים לפי הרשאות שונות של המשתמשים הקיימים

 • מערכת תזכורות - התוכנה מעודדת ביצוע טיפולים מונעים על ידי מערכת תזכורות מתקדמת הכוללת שליחת תזכורות והודעות בדואר האלקטרוני

 • עדכונים אוטומטיים - התוכנה מבצעת שינוי סטאטוס מכונה אוטומטי במקרה של חריגה מתאריך יעד ביצוע הטיפול

 • הקצאת משימות - אפשרות להקצאת משימה או טיפול לעובד ספציפי על ידי שליחת דואר אלקטרוני 

 • איסוף וניתוח נתונים -  אפשרות לניתוח מהיר של נתונים מצטברים אודות הציוד, הצגת גרפים ומגמות שונות

 • הפקת תכניות עבודה - יצירת תכניות עבודה לתקופה הקרובה עבור הציוד והטיפולים שלהם

 • ניתוח סטטיסטי - הצגת נתוני MTBF, MTTR, עלות תחזוקה ועוד

 • הערכת סיכונים - לפי תקן ISO 55000 (תקן אחזקה) ו RCM יצירת גיליונות  ניהול והערכת סיכונים (FMECA או FMEA)

 • אין הגבלה למספר משתמשים

 • ממשק מלא בשפה העברית, אנגלית ורוסית

bottom of page