top of page

תוכנת ניהול פרוייקטים ולקוחות

סדר בקשרי לקוחות, תהליכי מכירה, ביצוע וניהול הפרוייקט

תוכנת ניהול פרוייקטים ולקוחות - ממשק ראשי
תוכנת ניהול פרויקטים ולקוחות - רקע
 

 פרויקט הינו מאמץ חד פעמי עם מטרות ברורות ואמצעים מוגדרים הכולל מגוון רחב של פעולות פנים וחוץ ארגוניות. מטרת התוכנה לניהול פרויקטים ולקוחות היא לחסוך בפעולות מידע הנדרשות לניהול הפרויקט - רישום פרטי לקוח, הגדרת שלבים לביצוע פרויקט, עדכון שלבים אלה, ניהול קבצי פרויקט, הנפקת הצעות מחיר וחשבוניות, חישוב שעות עבודה וכן הלאה.... 
 תוכנת ניהול פרויקטים ולקוחות מספקת סיכום של פרויקטים בחברה והסטאטוס שלהם, גישה מהירה לכל פרויקט והפצת מידע לגורמים רלוונטיים בארגון ומחוץ לו. 

 ממשק המשתמש מספק נתונים בצורה ויזואלית, פשוטה ונוחה לשימוש.

תוכנת ניהול פרוייקטים ולקוחות - ממשק ראשי
תוכנת ניהול פרוייקטים ולקוחות - דוגמה להצעת מחיר
תוכנת ניהול פרוייקטים ולקוחות - סיכום גרפי
פונקציות עיקריות של תוכנת ניהול פרויקטים ולקוחות
 
 • ניהול פרויקט כרצף פעולות מוגדרות.  דוגמה לתהליך המתאר את הפרויקט:

 1. פניית לקוח 

 2. הצעת מחיר

 3. קבלת הזמנה

 4. ביצוע פרויקט בפועל

 5. סגירת הפרויקט 

       כמובן שניתן להוסיף ולשנות את השלבים לפי צרכי הארגון/לקוח​.

 • ריכוז מידע טכני ותפעולי במקום אחד, גישה מהירה לכל מסמך, הרשאות מפורטות לקריאה\כתיבה\עריכת המסמכים. 

 • ויזואליות ועבודה עם תמונות.

 • הפקת מסמכי אופיס מעוצבים, מסודרים ומוכנים להדפסה.

 • שמירה וניהול נתוני לקוח - "עובדים רק פעם אחת". כל הנתונים הרלוונטיים שהוכנסו בהקמת הלקוח, אוטומטית יופיעו בהמשך.  מסמכים סטנדרטיים (הצעות מחיר, דרישת תשלום, חשבונית וכו') ייווצרו אוטומטית עם הפרטים הרלוונטיים.

 • מילוי ומספור אוטומטי של מסמכים מבוקרים וגם ניהול גרסאות שלהם - הצעות מחיר, מפרטי עבודה ודפי תהליך, קבלות וכד'.

 • הכנת דפי תהליך - הגדרת שלבים טכניים לביצוע פרויקט, הכוללים מפרט, הוראות עבודה, מחיר של כל שלב וכו'.

 • הכנת לו"ז פרויקט (גרף GANNT).

 • דיווח שעות עבודה חופשות ונסיעות עבור כל לפרויקט, מאפשרים בקרה על השקעת זמן ובחינת יעילות של ביצוע הפרויקט.

 • ביצוע פעולות לפי הרשאות - לכל משתמש יש סט הרשאות אישי, המאפשר לו ליצור\לצפות\לשנות\לבצע שלבים ומסמכים מוגדרים.

 • ניתוח מערכתי כולל, לפי מדדי ביצוע כמותיים שונים כגון: רווחיות, תכנון מול ביצוע, תקבולים וכדומה, ולפי חתכים שונים - לקוחות, מנהלי פרויקט, זמן וכו'.

 • ריבוי שפות - התוכנה מיושמת באנגלית, עברית או רוסית, אם אפשרות לכל שפה אחרת.  כל אחד מהמשתמשים יכול לעבוד בשפה הנוחה לו.

 • אינטגרציה עם MS OUTLOOK – המערכת יכולה בקלות למצוא דואר אלקטרוני הקשור ללקוח או פרויקט ספציפיים.

יתרונות תוכנת ניהול פרויקטים ולקוחות של ZorgTech
 
 • ניהול פרויקט כתהליך מוגדר ומסודר מהשלב הראשון ועד הסגירתו

 • כל מידע אודות הפרויקט במקום אחד

 • שיתוף מידע בארגון, העברת מקל במקרה הצורך

 • איתור מהיר של פרויקטים ישנים, מחזור, פיצול או מיזוג הפרויקט

 • ניהול זמני ביצוע מוגדרים

 • איתור ושימוש מהיר בקבצים השייכים לפרויקטים שונים

bottom of page