top of page

תוכנת ניהול איכות

מעקב על דוחות איכות ופעולות מתקנות, ניהול טפסים מבוקרים, נהלים ורשומות

תוכנת ניהול איכות - דוחות ו CAPA
תוכנת ניהול איכות - רקע
 

  הצורך בתוכנה לניהול איכות נובע מכמות גדולה של פעולות מידע בארגון.  הכנה ועדכון דוחות, מעקב אחר ביצוע פעילות מתקנת, דיווח על פעילות תקופתית, שימוש ועדכון גרסאות של מסמכים מבוקרים ועוד...  ביצוע של כל אחת מהפעולות בנפרד הוא פשוט, אך עם עליה בכמות הפעולות עולה גם רמת הסיבוך. הפתרון של זורג טק מאפשר להעביר את כל הפעולות ה"מכאניות" למחשב - לרשום, להזכיר, לסכם וכו'.

  כמו בכל התוכנות של זורג טק, דגש מיוחד הושם על התאמת התוכנה לצרכי לקוח, ויזואליות ופשטות הממשק.

תוכנת ניהול איכות - מסמכים מבוקרים
תוכנת ניהול איכות - ניהול כיולים
תוכנת ניהול איכות -ניהול הדרכות

פונקציות עיקריות של תוכנת ניהול איכות

 

 • יצירת דוחות איכות - טפסים מבוקרים המוגדרים בארגון.

 • פתיחה וניהול פעולות מתקנות לדוח איכות.  ה CAPA נוצרת במערכת כישות נפרדת הקשורה למסמך אב.

 • ניהול הדרכות

 • ניהול כיולים

 • אשף דוחות - בניה עצמאית של טפסים למילוי ממוחשב

 • הגדרת תאריך יעד ואחראי (אישי או מחלקתי) לכל דוח איכות או פעולה מתקנת.

 • מעקב והתראות על עמידה ביעדים.

 • משלוח הודעות דוא"ל לגורמים הרלוונטיים ולפי הצורך.

 • תצוגת סיכומים בצורה גרפית או כרשימה.

 • שימוש בתגיות (keywords).

 • משלוח תזכורות למאחרים בביצוע משימות.

 • ניהול מסמכים מבוקרים - ניהול גרסאות והפצה לארגון.

 
יתרונות תוכנת תוכנת ניהול איכות של ZorgTech

 

 • תאימות למייקרוסופט אופיס, מערכת ניהול דוחות איכות של זורג טק מייצרת דוחות בפורמאט מוקר.

 • שימוש ב Templates בקבצים של וורד, טיפול בנתונים באקסל, הצגת תוצאות ב Power Point וקביעת זימונים באאוטלוק - הכל מסונכרן ומקושר.  

 • אין מגבלה על כמות המשתמשים, כל המידע זמין לכל בעל הרשאה בארגון, ישנה אפשרות גם לגישה ממערכות מחשוב אחרות.

 •  פשטות ונוחות.

 •  גמישות לצרכי לקוח - ניתן להשתמש באוגדן טפסים ממוחשבים קיים,  לבנות או להמיר טפסים מבוקרים קיימים לפורמטים חדשים.  אפשר לבצע תהליך מעבר בשלבים.

 • הבנה עמוקה וניסיון רחב בפעילות הליבה של ארגונים רבים.  מערכת ניהול איכות נועדה להבטיח שיפור מתמיד בביצועי החברה ולשקף שיפור זה להנהלה במדדים כמותיים ברורים, פשוטים ועקביים.

צור קשר

מייל:

ההודעה נשלחה!

bottom of page