top of page

Lean TOC 6sigma 4 Dx TRIZ 
שיטות ניהול מתקדמות

שיטת ניהול של המפעל היא המפתח לביצועיו. 

  ישנן שיטות רבות המאפשרות שיפור הביצועים של המפעל, לכל אחת יתרונות וחסרונות משלה.  המשותף בינהם היא גישה מערכתית לניהול, שיתתיות ביישום וקריטיות של ההטמעה.  

  הצלחה או כישלון של פרוייקט שיפור ניתן לקבוע לפי פרמטרים רבים.  ברור, כי כאשר המפעל אינו מתמיד בשימוש בכלים שהוטמעו במהלך הפרוייקט - הפרוייקט לא הצליח, ובמקרא ההפוך ניתן למדוד את ההצלחה בהתאם למטרות שהוגדרו.

  מה מבדיל בין ZorgTech לחברות יעוץ רבות הפועלות בתחום?
 - מכוונות להטמעה והשרשת הכלים שיפותחו במהלך הפרוייקט

בחירת מרכיבי השיטה שתוצע נעשית לפי בחינת צווארי בקבוק של המפעל, בקשות ההנהלה וסיכוי להטמעה מוצלחת.  יכולת של ZorgTech בהגדרת תהליכים מאפשרת לא רק להגדיר את השיטה, לבצע הדרכה ולוודא כי השיטה נקלטה בשבועות הראשונים לאחר סיום הפרוייקט,  אלה להטמיה כלי תוכנה, אשר יחייבו את כל משתתפי התהליך להמשיך ולפעול לפי השיטה שפותחה תוך כדי פרוייקט.  תחזוקת השיטה ושיפורים יכולים ליעשות בכלות רבה.

bottom of page