top of page

אחזקת שבר, אחזקה מונעת ואחזקה חזויה – איך להטמיע מדיניות אחזקה מובנית


אחזקת מכונות ונכסים הינה רכיב מרכזי בפעילות הארגון הקובע את איכות מוצריו. ניהול אחזקה מונעת וחזויה במקום תיקון תקלות שבר אינסופי יבטיח ביצועי ציוד לטווח ארוך והורדת עלויות אחזקה.

טיפול מונע חוסך תקלות שבר – לא ניתן להתווכח עם העובדה הזאת. ככל שמאמצים להגדיר ולהטמיע תוכנית טיפולים מסודרת (אחזקה מונעת ואחזקה חזויה) מצליחים יותר, כך קטנים משך, תדירות ועלות של תקלות ציוד. מצד שני, ישנה כמות לא מבוטלת של מקרים בהם כושלים מאמצים אלה – תוכניות והוראות נכתבות אך לא מבוצעות בפעול או מתבצעות בצורה אקראית. במקרים רבים אחזקת ציוד או נכסי נדל"ן נעשית על ידי תיקון תקלות כאשר אלה מתגלות כפגם במוצר, עצירה או האטה ביצור, תקלת שבר או במקרה קיצוני – תאונות.

על מנת להבין סדר פעולות לשדרוג מדיניות אחזקה, הבא נגדיר מושגים:

  • אחזקת שבר – פעולות תיקון לאחר גילוי של אי-זמינות הציוד לשימוש.

  • אחזקה מונעת – טיפולים המתבצעים לפי פרקי זמן קבועים או לפי מונה תהליכי (כמות מחזורי יצור, שעות מנוע, כמות חומר נצרך וכו') על מנת למנוע תקלות שבר. דוגמאות – טיפול 15,000 או טיפול שנתי עבור הרכב.

  • אחזקה חזויה – ביצוע בדיקות על מנת לאבחן מצב הציוד ולהחליט על צורך בפעולה מונעת. דוגמאות – בדיקה ויזואלית, מדידת ויברציות לציוד מסתובב, תרמוגרפיית IR ללוחות חשמל, נתוני SPC של תהליך וכו'.

בעוד שרוב המנהלים והמהנדסים יעדיפו לעבוד לפי תחזוקה מונעת ותחזוקה חזויה, מגוון סיבות ימנעו זאת – חוסר תקציב, עומס יתר של עובדי תחזוקה וחוסר הבנה של ההנהלה הם ההסברים הנפוצים. הסברים אלה נשמעים משכנע, אבל התעמקות בנושא מראה חוסר הגיון: מניעת תקלות זולה יותר ולוקחת פחות זמן מתיקוני שבר, ואין מנהל שלא מעוניין בשיפור תפקוד הציוד לצד הוזלת מחירי אחזקה.

כמו בהרבה מקרים אחרים, המפתח להעברת המפעל לתחזוקה חזויה ותחזוקה מונעת הוא ניהול שינוי, ואין כאן מתכון שמתאים לכולם. חלק מהחברות יצליחו לבצע שינוי לאחר ביצוע פרויקט חד-פעמי, תוך אימוץ שיטות TPM (Total Productive Maintenance) ו RCM (Reliability centered maintenance), הטמעת תוכנת אחזקה וניהול לפי מדדים כמותיים. מפעלים אחרים יתקדמו שלב אחרי שלב – יתחילו עם הציוד הקריטי והיקר יותר, ויכניסו יותר מכונות ונכסים למעגל האחזקה המונעת אחר כך. בכל המקרים, ההתמדה היא המפתח להצלחה.

מאיפה להתחיל? נקודת פתיחה טובה היא יעדים כמותיים באחזקת מכונות במפעל יצרני או תחזוקת מבנים. יעדים אלה, כפי שנאספו מספרות מקצועית בנושא האחזקה מהווים סט של מדדים כמותיים ב"רמה עולמית", כלומר ברגע שהמדד הכמותי של אחזקת מפעלכם משתווה לערך הנקוב מטה – מצבכם טוב.

מדדי אחזקת מכונות "נגררים" – כאלה שנקבעים לפי מצב הציוד:

אחוז הזמן בו ציוד זמין לעבודה (Up Time) - גדול מ 90%

כמות ממוצעת של ימי עבודה בין שתי תקלות עוקבות באותה מכונה (MTBF) - יותר מ 22 ימים

אחוז עלויות תחזוקה מתוך כלל עלויות היצור - 10-25%

עלות תחזוקה שנתית של מכונה מתוך עלות הציוד החדש - קטן מ 2-3%

אחוז עבודות מתוכננות מתוך כלל עבודות תחזוקה – גדול מ 85%

אחוז שעות נוספות של עובדי אחזקה מכלל החברה - קטן מ 5%

כמות תאונות עבודה ל 200,000 שעות עבודה (10 שנות אדם) – קטנה מ 2

מדדי אחזקת מכונות "מובילים" – כאלה שנקבעים על ידי מנהלים וחישוב שלהם לאחור "מוודא ביצוע":

אחוז עבודות שבוצעו בפחות משבוע עבודה – גדול מ 80%

כמות עבודות שנדחו בגלל חוסר בכ"א, ציוד, תיאום וכו' – קטנה מ 5%

כמות שדרוגים יזומים של ציוד או נהלי עבודה - במגמת עליה

יחס בין עלות אחזקה המוצאת לקבלני משנה לעלות אחזקה פנימית – 35-64% (כלומר משליש עד שני שליש של עליות אחזקה)

כמות מערכות לכל איש אחזקה - 12-18

מדדי אחזקת נכסים:

BPI (אינדקס ביצועי בניין – מדד משולב המשקלל העלויות של מערכות בבניין עם רמת תפקוד שלהם) - גדול מ 80%

MEI (מדד יעילות כספית של אחזקת נכס, המשקלל עלות האחזקה עם איכות ביחידות BPI) 0.2 ל 0.4 (יעילות גדלה ככל שערך המדד קטן, אף ערכים נמוכים במיוחד מצביעים על העדר השקעה)

כמות מנהלים יחסית לעובדים ישירים – 1/10

יחס בין השקעה שנתית בנכס לעומת עלות נכס חדש – 2-5% (יחס זה תלוי מאוד בגיל הבניין)

ניתן לשלב מספר מדדים רלוונטיים מתוך אחזקת מכונות, לפי שיקול דעת המנהל

איך מחשבים את המדדים האלה? הכי פשוט בעזרת תוכנת אחזקה המסוגלת לכך ומעדכנת לוח בקרה של מדדים כמותיים בצורה אוטומטית. אבל לא כל תוכנה מסוגלת, ולא לכל ארגון יש לוח בקרה.. ניתן להשתמש בלוח וגיר, גליון אקסל, פלט תוכנת אחזקה שברשותכם או תחליף שלה (באחד המפעלים משתמשים ב"חשבשבת" לתיעוד עבודות אחזקה). לאחר חישוב והשוואה, ניתן להחליט איזה יעדים כמותיים יש להציב למחלקת אחזקה ואיך להגיע אליהם. בכל מקרה, הגדלת היחס של תחזוקה מונעת ותחזוקה חזויה ישפרו את המצב.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page